De ontwikkeling van duurzame drinkbekers voor festivals

Zoals wij al geen ander weten worden in Nederland miljoenen plastic bekers eenmalig gebruikt en daarna massaal weggegooid. Ons bedrijf heeft het doel om deze vorm van verspilling van materialen tegen te gaan. Naast onze dagelijkse werkzaamheden in ons bedrijf kiezen we er daarvoor om om mee te werken aan projecten die gelijk opgaan met onze missie:

Om voor de komende generaties een duurzaam verschil te creëren door middel van hergebruik en recycling tot de standaard te maken.  

Bij benadering door de Provincie Friesland om deel te nemen aan het BIOCAS project 2017 – 2021 hebben wij met veel enthousiasme besloten hier aan mee te werken.

Doel van het project 

Het BIOCAS (BIOmassa CAScading to 100%) project is onderdeel van het programma van ECO-innovation van de Europese unie. Hierin is het doel: het stimuleren van een groene economie in Europa het uitgangspunt.  Voor LIMM is het project opgedeeld in twee grote onderwerpen:

 1. Hergebruik van plastic bekers verbeteren
 2. Het stimuleren van het hergebruik van (bio) drinkbekers op festivals

De landelijke gebieden in de Noordzeeregio moeten een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van een regionale circulaire bio-economie. Deze ontwikkeling aanwakkeren en de landelijke gebieden omvormen naar slimme gespecialiseerde regio’s is het doel van het BIOCAS-project. In deze gebieden is het lokale gebruik van biomassa geïntegreerd op basis van ‘cascading principles’. Dit betekent dat je eerst de waardevolle stoffen uit de biomassa haalt, alvorens je het verwerkt.

PolyHydroxyAlkanoaten (PHA)

Het materiaal we gebruiken is PolyHydroxyAlkanoaten (PHA), een bioplastic dat geschikt is voor koude en warme dranken en wordt gewonnen uit organische stromen. Op dit moment is het volgens de eisen van de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) niet toegestaan om gebruikte PHA bio bekers her te gebruiken voor het maken van nieuwe bekers of andere voedselproducten, daarom wordt het materiaal momenteel nog ‘gedowncycled’ naar een ander product.

Het nieuwe gebruik van festival bekers

Een groot onderdeel van het project is gedragsverandering van bezoekers van festivals. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van het testen van de nieuwe producten op grote evenementen. Dit houdt in dat we met herbruikbare drinkbekers op festivals moeten gaan inzetten op gedragsverandering. Dit moet worden opgenomen in regels van het festival, maar ook in het design van bijvoorbeeld de bekerverzamelaar. Dé standaard bekerverzamelaar is namelijk niet ontworpen voor het gebruik op grote festivals met hoge aantallen bezoekers. Gezien de huidige COVID-19 crisis loopt het project vertraging op in het testen op festivals in de zomer van 2020. Vanuit het project willen we graag de gewoonte gaan verbreken in Europa van het eenmalig gebruik van bekers op festivals. De manier waarop dit kan leiden tot een succes, wordt onderzocht als onderdeel van het project.

Dé Biocup

Samen met de Provincie Friesland en partners werkt LIMM Reycling aan voor ons een zeer belangrijk onderdeel van het project; de duurzame drinkbeker. Hierin zijn we bezig met het design en het produceren van de bekers. Het design van de biocup wordt o.a. ontwikkelt door House of Design. De NHL Stenden hogeschool doet onderzoek naar de recycling eigenschappen en Van Hal Larenstein voert een LCA (Life Cycle Analysis) uit. Daarnaast doet LIMM onderzoek naar de degradatie eigenschappen in zout- en zoetwater en in de grond.

Activiteiten LIMM Recycling in het project

 • Ontwikkelen PHA bekers
 • Onderzoek naar mogelijkheden PHA recycling
 • Onderzoek naar degradatie eigenschappen PHA
 • Testen van PHA cups op Festivals
 • Informeren over PHA

 

Partners BIOCAS project

 • Provincie Friesland,
 • NHL Stenden,
 • House of Design,
 • Worldperfect (Denemarken),
 • Innofest
 • Hogeschool Van Hall Larenstein