Er zijn vele manieren om geld te besparen, maar geld besparen en het verduurzamen van je organisatie is vaak een moeilijk vraagstuk. Gemeente Stadskanaal verbond hun doel om te verduurzamen met een besparing. Lees in deze klantcase meer over hoe ze dat hebben aangepakt en gemeten hebben.

Het begon allemaal toen gemeente Stadskanaal contact opnam met LIMM om te kijken of we samen konden werken aan de verduurzaming van de gemeente. De gemeente vindt dat ze een goed voorbeeld moet zijn als het gaat om afvalscheiding. Zeg nou zelf, welke organisatie kan nou beter een goed signaal afgeven als het gaat om verduurzamen dan de Gemeente Stadskanaal zelf.

 

De Gemeente aan het woord…

De gemeente Stadskanaal vertelde ons dat ze het belangrijk vinden om zelf het goede voorbeeld te geven vanaf de eerste dag met passie.

 

“Onze campagne ‘Afval scheiden? Goed bezig!’ staat in het teken van het bevorderen van het scheiden van huishoudelijk afval. Toch willen ook wij als gemeente het goede voorbeeld geven en een duidelijk signaal afgeven, ook richting onze inwoners, dat we het scheiden van afval belangrijk vinden.  

  • Ruben Stap, coördinator van het project

 

Om de resultaten te meten van de veranderingen in de afvalstromen en het recyclen heeft de gemeente de eerste steekproef, ruim een halfjaar voor het implementeren van het systeem, uitgevoerd. Deze steekproef in het bedrijfsafval liet zien waaruit het afval bestond  in de periode dat er nog geen koffiebekers apart werden ingezameld:

De samenstelling van het afval was als volgt:

  • 50% plastic koffiebekers
  • 20% folie
  • 25% restafval
  • 5% metaal

 

“De helft van ons afval bestond dus uit plastic koffiebekers. Op basis van dit gegeven hebben we besloten een ‘koffiebekerrecyclingsysteem’ in te voeren.  “

 

Het systeem

De enige verandering voor het personeel is dat ze nu hun lege koffiebekers deponeren in de inzamelboxen van LIMM. Deze inzamelboxen heeft LIMM verspreid door het gemeentehuis en op een aantal externe locaties neergezet. Op deze manier is het makkelijk voor het personeel om de bekers weg te gooien en werkt het systeem optimaal. Om intern het scheiden te lanceren leverde LIMM banners met informatie over het nieuwe systeem. Deze werden op strategische plekken geplaatst om medewerkers te informeren. Daarnaast zijn er op plekken, waar veel koffie wordt gedronken, informatiebordjes op de tafels gezet. Deze informatiebordjes en banners en bevatten informatie die de medewerker informeren, maar vooral stimuleren om het nieuwe systeem te gebruiken. Vanuit ervaring weet LIMM dat een gemotiveerde medewerker, die het doel van het systeem inziet, graag meewerkt.

Sindsdien worden de volle boxen van Gemeente Staskanaal opgehaald met een bus die rijdt op groen gas. En vanaf dat moment worden alle gebruikte koffiebekers 100% gerecycled door LIMM tot o. a. nieuwe plantentrays.

 

Resultaten

Na het implementeren van het nieuwe systeem heeft Gemeente Stadskanaal opnieuw de steekproef uitgevoerd in het bedrijfsafval. Dit gaf de volgende resultaten:

  • 92% restafval (waaronder een fractie pmd/groen)
  • 5% folie
  • 3% oud papier

 

“Op basis van deze gegevens kunnen we concluderen dat onze afvalstroom koffiebekers nagenoeg uit ons bedrijfsafval is gehaald. Hierdoor is ons volume bedrijfsval met 50% verminderd. Dit beeld zien we ook terug in onze wekelijkse ledigingen van de afvalcontainers. We besparen hierdoor geld, maar bovenal leveren we een bijdrage aan de circulaire economie. Want goed voorbeeld doet volgen. En dat is de essentie.”

 

Wil je nu ook zo duurzaam innoveren binnen je organisatie of ben je benieuwd hoe we jou kunnen helpen? Neem contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek.